Riad Šahinović

Riad Šahinović, mag death metala i jedini u ekipi koji uistinu zna o čemu pjeva rani Carcass. Član grupa Duat i Misery Crown.
5 Posts

Latest articles