Kontakt

Ako imate pitanja, sugestije, kritike ili slično, pišite na:

izvansvakekontrole@gmail.com

Izvan Svake Kontrole na Twitteru:

http://www.twitter.com/isktweet

Izvan Svake Kontrole na Facebooku:

http://www.facebook.com/izvansvakekontrole