ISK Tim

Izvan Svake Kontrole (ISK)

Urednik:

Arnel Šarić Sharan

Novinari i novinarke:

Minel Abaz
Đorđe Ilić
Goran Salković
Dženan Suljević
Vedad Kobiljak
Matea Lacmanović

Grafički dizajn:

Nermina Filipović

Za ISK su pisali/govorili/fotografisali:

Ajdin Agović, Alisa Cerić, Sanja Savić, Selma Karadža, Ensar Džubur, Andrej Merkadić, Emina, Maida Arnautović, Selma Čaušević, Boris Uložnik, Andrea Maksić, Ervin Drino, Borjana Nikolić, Gligor Popović, Amir Izmirlija, Damir Zirojević, Elma Murić, Muninel Koo, Džafer Bavčić, Nedim Hafizović, Riad Šahinović, Aid Ćupina, Luka Marijanović

Zahvaljujemo se kompanijama Inservio i Percon Digital. 

ISK Logo: Mike Hrubovcak (VisualDarkness.com)

Autori grafičkih elemenata za brze recenzije:

– autor PSD mockupa: Leandry Pauquer
– autor teksture: G. František