ISK Tim

Izvan Svake Kontrole (ISK)

Urednici i novinari:

Arnel Šarić Sharan
Goran Salković

Novinari:

Luka Marijanović
Minel Abaz

Za ISK su pisali/govorili/fotografisali:

Ajdin Agović, Alisa Cerić, Sanja Savić, Selma Karadža, Ensar Džubur, Andrej Merkadić, Emina, Maida Arnautović, Selma Čaušević, Boris Uložnik, Andrea Maksić, Ervin Drino, Borjana Nikolić, Gligor Popović, Amir Izmirlija, Damir Zirojević, Elma Murić, Muninel Koo, Džafer Bavčić, Nedim Hafizović, Riad Šahinović, Dženan Suljević, Aid Ćupina

ISK Logo: Mike Hrubovcak (VisualDarkness.com)

Autori grafičkih elemenata za brze recenzije:

– autor PSD mockupa: Leandry Pauquer
– autor teksture: G. František

Hosting i tehnička podrška: Percon Digital