ISK Tim

Postava 2018

Arnel Šarić Sharan
Goran Salković

Počasne uredničke pozicije zauzimaju dugogodišnji radijski urednik Dženan Suljević koji je ISK pratio od prvih godina na Radiju 202 do posljednje emisije na Studentskom eFM Radiju, kao i urednik i voditelj Aid Ćupina – autor prvog ISK radijskog jinglea.

Sljedeće osobe su pomogle razvoju ISK! Zahvalni smo do groba i dalje!

Ajdin Agović, Alisa Cerić, Sanja Savić, Selma Karadža, Ensar Džubur, Andrej Merkadić, Emina, Maida Arnautović, Selma Čaušević, Boris Uložnik, Andrea Maksić, Ervin Drino, Borjana Nikolić, Gligor Popović, Amir Izmirlija, Damir Zirojević, Elma Murić, Muninel Koo, Džafer Bavčić, Nedim Hafizović, Riad Šahinović